خوانندگان عزیز شرمنده كه از مشی تعریفی وبلاگ برای بار دوم خارج شدم!!
ولی یه سری مقاله درباره ویندوز 7 بدستم رسید كه در كمتر جایی می توانید همه آنها را یكجا پیدا كنید، تمام مقالات را از لینكهای ذیل با مهر معلوم!!! (ببخشید با پسورد معلوم) دریافت نمایید.
    قسمت 1              قسمت 2              قسمت 3           
      MB 2                  MB 2.7                MB 54   

رمز:   www.turkishlearn.arzublog.com

شنبه 19 آذر 1390
بؤلوملر :