ویرایش اول آموزش مكالمه تركی استانبولی با تغییرات كلی و اینترفیس مناسب و فهرست دینامیك آماده گردید.
دریافت    MB 1.8

رمز:   www.turkishlearn.arzublog.com

دوشنبه 21 آذر 1390
بؤلوملر :