دانشگاه آنكارا به عنوان بزرگترین مركز آموزش زبان تركی استانبولی فایلهای متنی و صوتی آموزش تومر را تحت عنوان Hitit در سه بخش جهت دانلود گذاشته است كه می توانید از اینجا به صفحه مذكور جهت دانلود رفته و از قسمت چپ صفحه لینك نهم كه عبارت HİTİT TÜRKÇE SETİ را كلیك نمایید، در صفحه لینكهای مفید دیگری جهت آموزش زبان وجود دارد.


یکشنبه 27 آذر 1390
بؤلوملر :